Zespół KID

ZARZĄD KID

o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD

o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD

Dyrektor

o. dr Piotr Nyk OCD

o. dr Piotr Nyk OCD

Wicedyrektor

s. Jolanta Siemion CHR

s. Jolanta Siemion CHR

Sekretarz

RADA INSTYTUTU

o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD, przewodniczący
o. dr Piotr Nyk OCD, wicedyrektor
o. dr Stanisław Fudala OCD
o. dr Oktawian Roman Stokłosa OCD
o. dr hab. Marian Zawada OCD
o. lic. Paweł Hańczak OCD
o. lic. Mariusz Wójtowicz OCD
o. Paweł Baraniecki OCD
o. lic. Damian Sochacki OCD
s. dr Lidia Wrona CM