Archiwum

Wykładowcy

Wykaz obejmuje wykładowców aktualnych i zatrudnionych w przeszłości.

Firszt Grzegorz OCD, o. dr
Florek Tadeusz OCD, o. lic.
Fudala Stanisław OCD, o. dr
Giertych Wojciech OP, o. dr
Głowacka Elżbieta, dr
Gogola Jerzy Wiesław OCD, o. prof. dr hab.
Gołąb Marian OFMConv., o. dr
Hałas Stanisław SCJ, ks. dr hab., prof. UPJPII
Iwańska Izabela, s. dr
Kalniuk Jan MS, ks. dr
Kansy Łukasz OCD, o. lic.
Kasperek Łukasz OCD, o. dr
Kasprzak Dariusz OFMCap, o. dr hab., prof UPJPII
Kiwior Wiesław OCD, o. dr hab., prof. UKSW
Klich Anna Emmanuela OSU, s. dr
Klimas Samuela, s. dr
Kraj Karol Władysław OCD, o. dr
Krupnik Tadeusz, ks. dr
Linka Piotr OCD, o. lic.
Machniak Jan, ks. dr hab., prof. UPJPII
Majkrzak Henryk SCJ, ks. dr hab.
Misztal Wojciech, ks. dr hab., prof. UPJPII
Narewska Dorota, dr
Nyk Piotr OCD, o. dr
Pawłowski Krzysztof, dr hab.
Pietrzak Wiesław SCJ, ks. lic.
Pindel Roman, bp prof. dr hab.
Praśkiewicz Szczepan Tadeusz OCD, o. dr hab.
Ruszała Andrzej OCD, o. dr
Rybicki Marcin, dr
Salamon Paweł OFMConv., o. dr
Seweryn Tomasz, ks. dr
Sękalski Cezary, dr
Sielepin Adelajda CHR, s. dr hab.
Skórnóg Stefan OCD, o. dr
Sopata Marian OCD, o. dr
Spiller Piotr OCarm., o. dr
Stokłosa Oktawian Roman OCD, o. dr
Sypko Jan SCJ, ks. dr
Tochmański Włodzimierz OCD, o. dr
Wójtowicz Mariusz OCD, o. lic.
Wider Dominik OCD, o. prof. dr hab.
Witko Andrzej, ks. dr hab.
Zając Andrzej OFMConv, o. dr
Zawada Marian OCD, o. dr hab.
Zieliński Jerzy OCD, o. lic.
Ziemann Eugeniusz SCJ, ks. dr
Zięba Jadwiga, dr
Zyzak Wojciech, ks. dr hab., prof. UPJPII