O Instytucie

Karmelitański Instytut Duchowości powstał w 1991 roku i mieści się w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 18a.
Jest Instytutem stowarzyszonym z Instytutem Duchowości działającym w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum w Rzymie.

Zakres działalności KID

  • Propagowanie wiedzy z zakresu duchowości chrześcijańskiej
  • Wprowadzanie w duchowość wybitnych przedstawicieli Karmelu
  • Formacja ogólnochrześcijańska
  • Formacja do życia konsekrowanego

Studium duchowości

Oferujemy dwuletni cykl wykładów z zakresu chrześcijańskiej duchowości prowadzonych w sposób przystępny dla każdego.
  • wykłady kursoryczne: tematyka stała (obejmuje zasadnicze zręby duchowości chrześcijańskiej)
  • wykłady monograficzne: tematyka zmienna (stanowi pogłębienie wybranych zagadnień)
Czytaj dalej

PROJEKTY KID

Centrum Kultury Duchowej
Jego zadaniem jest realizacja charyzmatu karmelitańskiego we współczesnym świecie, poprzez rozwój idei duchowości
Formacja do życia konsekrowanego
serie wykładów z cyklu Formacja do życia konsekrowanego, traktujące o wybranych aspektach życia konsekrowanego w perspektywie teologicznej i praktycznej
Ośrodek konsultacyjno – formacyjny
służy indywidualną pomocą duchową i psychologiczną

Publikacje

Na publikacje Karmelitańskiego Instytutu Duchowości składają się serie wydawnicze: „Karmel żywy”, „Formacja zakonna” i „Źródła karmelitańskie”, rocznik Itinera Spiritualia i inne