Kontakt

Karmelitański Instytut Duchowości

ul. Rakowicka 18a
31-510 Kraków
tel. 797 002 380

Dyrektor

o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD
gogola@karmel.pl
Wicedyrektor
o. dr Piotr Nyk OCD
nykpiotr@interia.pl

Odpowiedzialny za Ośrodek Konsultacyjno-Formacyjny

wakat

Sekretarz

kom. 797 002 380
w środy i piątki  od 14:00 do 19:00             
kidpoczta2013@gmail.com

Redaktor Naczelny rocznika Itinera Spiritualia

o. dr Piotr Nyk OCD
tel. 12 424 04 10 w. 132
nykpiotr@interia.pl

Formularz kontaktowy